Statistiken

När jag gick igenom mina sparade filer från utbildningen hittade jag provet som jag lämnade in på statistiken för drygt ett år sedan. Jag kommer ihåg den dagen hur stressigt det var. Jag började med att lösa uppgifterna med hjälp av R men sedan fick jag tekniska problem med programmet. Hur skulle jag göra nu undrade jag förtvivlat. Jag fick dra till en nödlösning och lösa alla uppgifter för hand istället. Alla uträkningar skrev jag ner för hand, löste med miniräknare, sedan fick jag ta foton av uträkningarna och maila från mobilen till datorn och klistra in bilderna i word-dokumentet med resten av svaren. Det var otroligt tidsödande och jag blev inte klar förrän det var bara någon minut kvar av tiden. Men allt slit lönade sig i slutändan för jag fick alla rätt 😀 !

Veronika Belina

And another one…

Oavsett vilken typ av arbete jag utför anser jag att det är otroligt viktigt att lägga ner mycket energi på en bra grund. Utan en stabil och bra grund kommer resten av arbetet att falla platt. Det första jag brukar göra när jag får ett nytt projekt eller ärende på mitt bord är därför att sammanfatta så mycket jag kan utifrån de uppgifter jag har, sedan ser jag över vilka brister eller problem som behöver åtgärdas och därefter skapar jag en preliminär åtgärdsplan med slutdatum.

Här är ännu ett exempel på en mätplan som jag lade upp under min praktik. Den är på engelska och kanske inte så snygg eftersom jag gjorde den helt i Word, men den visar ändå på hur jag brukar resonera när jag planerar mina arbeten.

I det här fallet gällde mätplanen en ny klient med en hemsida som visade på rätt stora brister när det gällde att driva besökarna till att köpa deras produkter. Jag gjorde analyser av besökarnas trafik på sidan med hjälp av Behavior Flow i Google Analytics och sammanställde en enkel plan mot slutet.

Another Measurement Plan

Pecha kucha

I måndags var det slutredovisning med alla kursare i skolan. Det var roligt att träffa alla igen eftersom det var några månader sedan sist. Precis som vid förra LIAn skulle var och en presentera sin praktikperiod genom en så kallad pecha kucha. Man skulle visa 20 bilder utan text på med anknytning till praktiken och varje bild skulle visas i högst 20 sekunder. Det är svårare än det låter att få till ett manus som har precis rätt längd till varje bild.

Här är i alla fall min pecha kucha. Nu väntar jag bara på att få mitt examensbevis hemskickat 🙂

Universal Analytics då?

Hittills har jag haft mycket mindre problem med Universal Analytics än med GA4. När jag fick problem med att eventen inte syntes i GA4-rapporterna valde jag att sätta upp motsvarande taggar för UA också. Här märkte jag till min stora häpnad att allt det jag satte upp syntes direkt inne i rapporterna inne i Universal Analytics. Jag behövde inte vänta upp till 24 timmar på att de syntes och jag hade inte heller några problem med att vissa events var osynliga. Detta trots att jag använde mig av ett internt filter.

Jag hann sätta upp rätt många tags och triggers innan nyheten kom att från och med 1 juli 2023 kommer Google inte längre att sända trafik till Universal Analytics. Därefter är det bara GA4 som kommer att fungera. Jag tycker ändå inte att det varit bortkastad tid och kommer nog att använda mig av båda varianterna av Analytics parallellt med varandra så långt det går.

Jag tycker om möjligheterna med att kunna beställa rapporter via mail från Universal Analytics, något som inte går att göra alls i GA4. Dessutom finns det fler rapporter över huvud taget och mer data att utgå från medan GA4 känns lite ”fattigt”. 

Hursomhelst, det är bara att acceptera och gilla läget.

Anonymize ip

Jag stötte på andra problem när jag arbetade med Universal Analytics och upptäckte att det inte dök upp någon trafik över huvud taget under en period. För att kunna förstå varför gick jag in och kollade från och med vilket datum det slutade synas någon trafik. Sedan gick jag in GTM och kollade om jag under samma period hade gjort några ändringar där som skulle kunna förklara. 

Genom att klicka på fliken Versions, till höger om Workspace, kunde jag gå bak i tiden och se på tidigare versioner. Eftersom jag varit noga med att namnge varje version och beskriva vad jag gjort kunde jag till slut hitta felet.

Genom att klicka på den version jag var intresserad av kunde jag se hur tex en tagg såg ut före och efter ändring.

Jag såg då att jag av någon anledning dels inte hade valt Universal Analytics-variabeln och dels hade lagt in ett fält för anonymizeip med värdet ”true”. (se bild)

Jag ändrade detta och uppdaterade istället Universal Analytics-variablen med fältet anonymizeip equals true.(se bild)

När jag publicerat ändringarna fungerade allt smärtfritt igen.

Läs gärna mer om anonymizeip här.

När jag inte kände mig så taggad

En stor del av praktiken gick åt till att implementera Google Tag Manager (GTM) och att sätta upp olika spårningar av Alines hemsida.

Till att börja med satte jag bara upp taggar för GA4, detta eftersom att jag redan då var fullt medveten om att Universal GA förr eller senare kommer att försvinna. Och – med handen på hjärtat – måste jag erkänna att ett annat skäl var för att hanteringen av GA4-taggar är så mycket enklare än UA-taggar ;-).

Custom Events i GA4

Innan jag satte upp taggar över huvud taget förlitade jag mig till funktionen med Custom Events inne i GA4. Ett suveränt och enkelt sätt att spåra vissa moment på hemsidan (som motsvarar Goals-funktionen i UA). Om man tex vill mäta om en besökare besökt en viss sida som enbart dyker upp när man skickat in ett formulär eller gjort ett köp behöver man inte gå till GTM. 

Gå bara till Configure – Events och klicka på Create Event. 

Fyll i den parameter du vill använda, ex page_view, välj operator och värdet. Namnge eventet och det är klart! (se exempel på bilden).

custom-event

Märk väl att du inte kommer att se eventet i listan över Events förrän det har triggats av en besökare. Vill du därefter lägga till eventet som en conversion gör du det i enkelt direkt i listan över Events. Kunde inte bli smidigare! eller?

Problemet i mitt fall var att detta fungerade utmärkt för en spårning men inte alls för en annan spårning – trots att det i princip rörde sig om identiska uppsättningar fast med olika värden. Jag förstod inte varför det ena eventet triggades men inte andra. Vad hade jag gjort för del? Fick man inte använda samma parametrar kanske för olika event? Jag sökte svar och ställde frågor men fick inga bra svar. 

Eftersom jag ville sätta upp mer avancerad spårning än så här beslöt jag mig för att fortsätta arbetet helt och hållet i GTM istället.

Developer’s filter

Inne i GTM satte jag upp ett rätt stort antal olika tags och triggers för GA4.

Jag gjorde som Julius i Analytics Mania rekommenderade och satte upp ett developer’s filter. Om man inte gör det finns annars en risk att du inte kan se dina egna aktioner på sidan du testar vilket gör hela arbetet med GTM omständligt. Självklart vill du kunna debugga dina tags och triggers innan du publicerar dem! Det interna filtret kan dock sätta detta ur spel om du inte skapar ett filter enbart för utvecklare. Hur man gör det förklaras i denna artikel här eller i denna Youtube-video.

Men trots att jag gjort exakt enligt direktiven märkte jag snart ett problem. Jag kunde se att alla tags fyrades av precis som de skulle inne i GTM. Jag dubbelkollade i GA4’s debug mode och kunde även se eventen dyka upp där. I real-time kunde jag också se eventen. Men de dök inte upp i GA4’s rapporter (Reports).

Nu hade jag fått höra att det kan ske en viss fördröjning i GA4 tills eventen dyker upp i Reports, upp till 24 timmar skulle det kunna ta. Så jag väntade och tänkte att det fungerade lite trögt helt enkelt. Men 24 timmar kom och gick och inget hände. Eller rättare sagt – en del events dök i rapporterna, dock långt i från alla.

Jag kände mig konfunderad över varför vissa events syntes i rapporterna men inte andra. Och jag hade också svårt att förstå varför allt såg fint ut i debug view med mera.

Custom Definitions

Jag visste att man måste se till att registrera sina parametrar i GA4 för att de ska synas i Reports. Under Configure måste du gå till Custom Definitions och klicka på Create Custom Definitions. Den Event parameter du lägger till måste vara identisk med taggens Parameter name inne i GTM! (se exempel på bilderna)

Parameter name från GTM
Custom Dimension GA4

Jag dubbelkollade därför ett otal gånger att mina Custom Dimensions var korrekt uppsatta och det var de. Jag började undra även här om man kanske inte får lov att använda samma parametrar för olika event och ställde även den frågan vidare till en expert. Fick det (egentligen självklara) svaret att jovisst kan du återanvända dina parametrar till olika event. 

Så vad kunde felet bero på?

Cookie Bot

I det här fallet började jag misstänka att det kanske var ett script som ställde till det. Jag hade nämligen inledningsvis lagt till ett script från Cookie Bot (en Consent Manager Platform). Detta var precis efter att den österrikiska Data Protection Authority beslutade att Google Analytics bryter mot GDPR och jag ville säkerställa att Aline’s hemsida inte skulle bryta mot GDPR.

Efter att ha läst en hel del negativ kritik mot just denna CMP valda jag att ta bort scriptet helt. Et voilà – det funkade mycket bättre faktiskt!

Det var fortfarande inte felfritt så efter att ha testat själv rätt så envist i minst två veckor bad jag till slut mina medarbetare i Aline att testa alla taggar. Jag bad dem att utföra de moment på hemsidan som jag satt upp spårning av och efter 24 timmar märkte jag till min glädje – och förvåning – att alla events till slut syntes i rapporterna.

Tydligen berodde inte alla problem jag hade på Cookie Bot utan på att de handlingar jag gjorde på sidan av någon anledning inte ville dyka upp under Reports. Detta trots att jag satt upp ett Developer’s Filter. Varför det blev så här vet jag ännu inte idag. Kanske man helt enkelt får nöja sig med svaret att GA4 ibland buggar.

Cookie Yes

När jag äntligen fick svaret att min uppsättning av tracking fungerade valde jag att söka efter ett alternativ till Cookie Bot och valet landade på Cookie Yes. Det gick smärtfritt att installera, var utan kostnad och på köpet följer det några mallar för både Cookie Policy och Privacy Policy om man vill lägga till det. Jag har inte märkt någon som helst påverkan på Analytics-rapporterna heller.

Rekommenderas! Blev så nöjd rentav att jag använder mig av Cookie Yes även på min egen hemsida.

Learning sessions

Ett återkommande moment under praktikperioden hos Aline var de så kallade learning sessions. Detta var föreläsningar som någon av praktikanterna eller grundarna höll i om valfritt ämne. Det var helt frivilligt att hålla en sådan session och självklart även att lyssna på en sådan.

Det här var ett av mina favoritmoment. Det gav mig möjligheten att få lära mig mer om saker som jag inte kan någonting om och ökade min förståelse för vad mina medarbetare höll på med. Exempel på learning sessions var om Figma, machine learning och branding strategies.

På sista dagen av min praktik – den 8 april 2022 – höll till slut även jag en learning session som handlade om Data Studio.

Eftersom jag i min demonstration använde mig av data från Aline valde jag att inte spela in den. Däremot delar jag med mig av den grundläggande delen som är helt avanonymiserad.

 

Analytics report

Vid ett flertal tillfällen har jag presenterat de viktigaste siffrorna från hemsidans analytics inför resten av teamet. Jag har alltid tyckt att det är otroligt viktigt att försöka anpassa presentationen av budskapet efter åhörarna istället för att bara kasta fram siffror och tabeller från höger och vänster.

Här bifogar jag ett exempel på en sådan rapport – en Analytics report – och precis som med SEO-review i förra inlägget är alla siffror påhittade. Fokuset i rapporten ligger på engagement i social media vad gäller reach, likes etc men jag tog även upp vilka sökfraser som ledde till högst CTR i Google Search Console och de sidor som hade högst genomsnittlig besökstid på hemsidan samt lägst bounce rate.

SEO-audit

Jag inledde praktiken hos Aline genom att skapa en mätplan, därefter implementerade jag Universal Google Analytics, Google Analytics 4 och Google Tag Manager. 

Jag kommer gå in närmare på de problem jag stötte på under implementeringen lite senare.

Här vill jag nämna att jag även tog mig på att göra en SEO-audit av sidan. SEO ingår egentligen inte i digital analytics-utbildningen men jag har grundläggande kunskaper sedan tidigare. Dessutom har jag på egen hand valt att komplettera med de utbildningar som ges hos SEMrush.

Jag sammanställde mina resultat från SEO-auditen i en rapport men det är inte de resultaten som jag tänker ladda upp utan jag har skapat en anonymiserad Demo rapport.

Inga av siffrorna i rapporten är alltså riktiga utan används enbart som exempel.

Lia nr 2

Min andra praktikplats hittade jag genom att lägga ut en annons på Fyoocher (numera Hopen). Efter bara några dagar blev jag kontaktad av Innocent Mugenga, VD på Aline. Eftersom det här var precis före jul 2021 bokade vi in en tid för intervju efter julen.

Jag hade några andra platser som också var intressanta för mig men jag valde att gå vidare med Aline.

Deras upplägg och affärsidé – att starta det första ”social knowledge network” genom en app – tilltalade mig enormt. Dessutom fick jag ett mycket bra intryck av Innocent och hans medgrundare Stephanie Darvill och Emanuell Ländell. Detta intryck kom att förstärkas ännu mer när jag väl startat praktiken. Fastän all kommunikation skedde på distans då jag satt nere i Lund och i princip alla uppe i Stockholm har jag nog aldrig känt mig så välkomnad någonsin till en ny gemenskap. Stämningen var öppen och accepterande, stöttande och respektfull. Ett stort plus var det också att få lära känna medarbetare från andra länder än Sverige.

Jag kommer i följande blogginlägg att försöka sammanfatta praktiken från Aline så gott det går genom att visa upp exempel på det jag producerat och även de hinder jag stött på samt lösningar.