Universal Analytics då?

Hittills har jag haft mycket mindre problem med Universal Analytics än med GA4. När jag fick problem med att eventen inte syntes i GA4-rapporterna valde jag att sätta upp motsvarande taggar för UA också. Här märkte jag till min stora häpnad att allt det jag satte upp syntes direkt inne i rapporterna inne i Universal Analytics. Jag behövde inte vänta upp till 24 timmar på att de syntes och jag hade inte heller några problem med att vissa events var osynliga. Detta trots att jag använde mig av ett internt filter.

Jag hann sätta upp rätt många tags och triggers innan nyheten kom att från och med 1 juli 2023 kommer Google inte längre att sända trafik till Universal Analytics. Därefter är det bara GA4 som kommer att fungera. Jag tycker ändå inte att det varit bortkastad tid och kommer nog att använda mig av båda varianterna av Analytics parallellt med varandra så långt det går.

Jag tycker om möjligheterna med att kunna beställa rapporter via mail från Universal Analytics, något som inte går att göra alls i GA4. Dessutom finns det fler rapporter över huvud taget och mer data att utgå från medan GA4 känns lite ”fattigt”. 

Hursomhelst, det är bara att acceptera och gilla läget.

Anonymize ip

Jag stötte på andra problem när jag arbetade med Universal Analytics och upptäckte att det inte dök upp någon trafik över huvud taget under en period. För att kunna förstå varför gick jag in och kollade från och med vilket datum det slutade synas någon trafik. Sedan gick jag in GTM och kollade om jag under samma period hade gjort några ändringar där som skulle kunna förklara. 

Genom att klicka på fliken Versions, till höger om Workspace, kunde jag gå bak i tiden och se på tidigare versioner. Eftersom jag varit noga med att namnge varje version och beskriva vad jag gjort kunde jag till slut hitta felet.

Genom att klicka på den version jag var intresserad av kunde jag se hur tex en tagg såg ut före och efter ändring.

Jag såg då att jag av någon anledning dels inte hade valt Universal Analytics-variabeln och dels hade lagt in ett fält för anonymizeip med värdet ”true”. (se bild)

Jag ändrade detta och uppdaterade istället Universal Analytics-variablen med fältet anonymizeip equals true.(se bild)

När jag publicerat ändringarna fungerade allt smärtfritt igen.

Läs gärna mer om anonymizeip här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.